Vítejte v centru podpory

S cílem zefektivnit podporu, využíváme systém požadavků. Každému požadavku na podporu je přiděleno jedinečné číslo, které můžete použít ke sledování průběhu řešení. Poskytujeme kompletní archiv a historii všech vašich požadavků na podporu.